Vad kan man samla?


Länder är det vanligaste samlingsområde.

Målet med en landssamling är att den ska bli komplett eller så komplett som möjligt.

Samlingen kan börja med det första utgivna märket eller t.ex. från ditt födelseår.


Motiv och temasamlingar har oftast inte som mål att bli komplett utan innehåller oftast de objekt man tycker om.


Som tema eller motiv väljs oftast ett område där man har tidigare kunskaper och intresse.

Exempel på teman är Sveriges kungar, Nobelpristagare eller den globala uppvärmningen.


Exempel på motiv är fåglar, bilar eller fotboll.


Frimärkets historia


Världens första frimärke utgavs 1840 i Storbritannien. Frimärket har valören 1 penny och är svart, därav namnet ”One Penny Black”. Mannen bakom iden var Sir Rowland Hill som räknas som frimärkets fader.


I Sverige gav vi ut våra första frimärken 1855, Skilling Banco. Fem valörer gavs ut 3, 4, 6, 8 och 24 skilling.

När frimärken gavs ut infördes även enhetligt porto för inrikes brev. I England blev detta 1 penny medan det svenska blev 4 skilling. Innan frimärkenas införande bestämdes portot av hur långt ett brev skulle skickas.